Blog

Aktuelt, Natur og miljø

Ekstraordinær båndtvang i Røros kommune

Ekstraordinær båndtvang for Røros kommune 2017

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang fra og med 28. februar 2017, grunnet uvanlig store snømengder som gjør viltet spesielt sårbart mot forstyrrelser.

Den ekstraordinære båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skadet hjortevilt.

Vedtaket gjelder alle hunder med følgende unntak:

  •  hund når den brukes i reindrift
  •  hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
  •  hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
  •  egnet jakthund som benyttes ved kvotejakt på gaupe og hi-hund til revejakt

 

Utfordrende snøforhold

Det vurderes nå å være snøforhold som gjør det svært utfordrende for hjorteviltet i kommunene. Dette gjelder spesielt rådyr. Mye snø tidlig har ført til at vi allerede nå begynner å finne rådyr som har bukket under. Dyra er spesielt sårbare hvis de blir utsatt for forstyrrelser. At vi nå har en relativt stor rådyrbestand gjør sjansene store for at man får nærkontakt med rådyr i skogområdene. Vedtaket vurderes opphevet så snart forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til 1. april (ordinær båndtvang).

Vedtaket avgrenses til å gjelde nedenfor tregrensa

Vedtaket vurderes opphevet så snart forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til 1. april (ordinær båndtvang). I særlige tilfeller kan kommunen dispensere fra vedtaket. Slik dispensasjon vil kun bli vurdert i tilfeller hvor en dispensasjon antas å ikke medføre ulemper for det viltet vedtaket skal beskytte.  Det viser for øvrig til Forskrift om adgang til å innføre ekstraordinær båndtvang for hund, Røros kommune, Sør-Trøndelag fylke.

X