Blog

Aktuelt, Næring

Åpent møte: Jordbrukspolitikk og landbruket i Rørosregionen

Kuer som beiter: Jordbrukspolitikk og landbruket i Rørosregionen

Onsdag 5. april inviterer Bonde- og småbrukerlagene i Holtålen og Røros til åpent møte med tema jordbrukspolitikk og landbruket i Rørosregionen.

Program
Innlegg fra Norsk Bonde- og småbrukarlag ved Vegard Vigdenes og Svein Arne Lie.
Møte og debatt blir ledet av Guri Jortveit med muligheter for spørsmål fra publikum . Retten vil streame møte direkte på Rettens hjemmesider.

Mulige deltagere i paneldebatten: Vegard Vigdenes og Svein Arne Lie i Norsk Bonde- og småbrukarlag, de politiske partier, LO, NHO, Fylkeskommunen, reiseliv, dagligvarekjedene.

Jordbrukspolitikk og landbruket i Rørosregionen
Jordbrukspolitikk handler ikke om gårdbrukeren, men om samfunnsoppgaven som jordbruket har på vegne av fellesskapet. Måten jordbruket drives på har store konsekvenser for næringsliv, turisme, arbeidsliv, dyrevelferd, friluftsliv, kultur, naturvern. folkehelse, miljø- og beredskap.

Bonde- og småbrukerlagene i Holtålen og Røros ønsker alle hjertelig velkommen til en frisk og konstruktiv debatt.

Tid: Onsdag 05.04.17 kl. 10.30-13.00.
Sted: Røros Hotell

Vel møtt!

X