Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Arrangementstøtte og tilskudd til fritidskulturlivet

Røros kommunes tilskuddsordninger skal bidra til å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Røros Kommune – slik at vi får et mangfoldig kulturliv. 1. november er søknadsfrist for to av våre ordninger:

Arrangementsstøtte:
Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse. Ordningen gjelder både eksisterende og framtidige arrangement i kommunen.

Tilskudd til fritidskulturlivet:
Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til utvikling av frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros kommune.

Utfyllende informasjon finner du her:

Tilskuddsordninger Røros kommune

Søknader sendes til:
Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no

For mer informasjon, ta kontakt med kultursjef Morten Tøndel, T: 72 41 95 06 | M: morten.tondel@roros.kommune.no

X