Legesenter
Røros legesenter ligger ved Røros sykehus

Åpningstider: mandag-fredag fra kl. 08.00-15.30
(unntatt onsdager i partallsuker og torsdager i oddetallsuker:09.00-15.30)

Telefontid: mandag-fredag fra 08.00-15.00 
(unntatt onsdager i partallsuker og torsdager i oddetallsuker:09.00-15.00)

Ved akutt sykdom utenfor åpningstiden ring legevakt på tlf. 116117

Ved fare for liv ring nødtelefonen tlf. 113 (ambulanse)

Legesenteret har 6 legestillinger  og 1 turnuslegestilling, tre av legene har spesialitet i allmenmedisin. Legesenteret er i tillegg bemannet med sykepleiere, bioingeniører og helsesekretær og har egen laboratorie-virksomhet. Legesenteret har et nært samarbeid med Røros sykehus for røntgen, laboratorium og akuttmedisin.

Lokalene brukes også av den interkommunale legevakta.  Tlf. 116117 

 

Nodnummer norge

Kontaktinformasjon

Røros legesenter
Tlf. 72 41 94 80

Legevakt  
Klikk her

Åpningstider:
Mandag-fredag: kl. 08.00-15.30
(unntatt onsdager i partallsuker og torsdager i oddetallsuker:
kl. 09.00-15.30)

Telefontid: frem til kl.15.00 hver dag.

Postadresse

Bergmannsgata 19
7374 Røros

Besøksadresse
Henrik Grønns veg 25
7374 Røros

Timebestilling via SMS: http://roroslegesenter.no/

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros 

Tlf: 72 41 94 00
Faks: 72 41 94 04
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Org.nr. 939 898 743
Bank kt. 4280.05.23022
Følg oss på Facebook
Vevredaktør: Kjersti Forbord Jensås
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS