Legesenter
Røros legesenter ligger ved Røros sykehus

Legesenteret er følgende åpningstider: mandag-fredag fra kl. 08.00-15.30. Bortsett fra ONSDAGER i like uker og TORSDAGER i ulike uker:09.00-15.30.                                                                                     

Telefontid er kortere enn åpningstid: fra 08.00-15.00 hver dag, bortsett fra ONSDAGER i like uker og TORSDAGER i ulike uker: 09.00-15.00. 

Ved akutt sykdom utenfor åpningstiden kontaktes legevakt på tlf. 72 41 05 55. Eller ring 113 (ambulanse).

Legesenteret har 6 legestillinger  og 1 turnuslegestilling, tre av legene har spesialitet i allmenmedisin. Legesenteret er i tillegg bemannet med sykepleiere, bioingeniører og helsesekretær og har dessuten egen laboratorievirksomhet. Legesenteret har et nært samarbeid med Røros sykehus i forhold til røntgen, laboratorium og akuttmedisin.

Lokalene brukes også av den interkommunale legevakta.  Tlf. 72 41 05 55.

Nodnummer norge

Kontaktinformasjon

Røros legesenter
Tlf. 72 41 94 80

Legevakt  
Tlf. 72 41 05 55

Åpningstider:
Mandag-fredag:08.00-15.30
Bortsett fra ONSDAGER i like uker og TORSDAGER i ulike uker:09.00-15.30
Telefontid: frem til kl.15.00 hver dag.

Postadresse

Bergmannsgata 19
7374 Røros

Besøksadresse
Henrik Grønns veg 25
7374 Røros

Timebestilling via SMS: http://roroslegesenter.no/

Røros kommune
Bergmannsgata 19
7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
Faks: 72 41 94 04
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Org.nr. 939 898 743
Bank kt. 4280.05.23022
Følg oss på Facebook
Vevredaktør: Kjersti Forbord Jensås
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS