Daily Archives: 9. Oktober 2017

Privatister kan fra 11.oktober kl 09.00 til 20.oktober kl 15.00 melde seg opp som privatist til norskprøve.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen eller bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan. I 2016 gikk kulturprisen til Sverre Fjellheim, for hans engasjement og utrettelige arbeid […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommunes tilskuddsordninger skal bidra til å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Røros Kommune – slik at vi får et mangfoldig kulturliv. 1. november er søknadsfrist for to av våre ordninger: Arrangementsstøtte: Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av […]

Klikk her for å lese videre

X