Daily Archives: 29. Juni 2017

Røros kommune reviderer nå kommuneplanens arealdel. Frist for å komme med innspill eller bekrefte tidligere innsendt innspill er 1.9.2017.

Klikk her for å lese videre

Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet ble avdeling Egga på Kvitsanden barnehage stengt grunnet forhold omkring arbeidsmiljøet. Det vil nå bli gjort en sertifisert miljøkartlegging av hele bygget.

Klikk her for å lese videre

X