Daily Archives: 3. april 2017

Kulturskolen åpner påskeegg, og ut strømmer et mangfold av musikk, sang, dans og billedkunst. Det hele ledes av elever fra Agendateateret/kulturskolen.

Klikk her for å lese videre

Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut stipend til kulturarbeidere, kunstnere og forskere – som gjennom sitt arbeid, enten prosjektrettet eller kontinuerlig – er knyttet til Rørosdistriktet. Formannskapet avgjør hvert år på grunnlag av søknadene om stipendet skal utdeles, og eventuelt hvem mottakeren skal være. Stipendet består av en gavesjekk på 15 000,- Søknadsfrist […]

Klikk her for å lese videre

1. mai er søknadsfrist for arrangementsstøtte, tilskudd til fritidskulturlivet og tilskudd til idrettsformål. Arrangementsstøtte Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Ordningen gjelder både eksisterende og fremtidige arrangement. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse. Tilskudd til fritidskulturlivet Tilskuddsordningen skal bidra til å […]

Klikk her for å lese videre

X